Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στο κέντρο του Ηρακλείου

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

1ος Όροφος 117τμ με εξαιρετική εμπορική προβολή κατάλληλος για γραφεία η arbnb .Ιδανικός χώρος και για συστέγαση Ιατρών ,δικηγόρων κτλ ΠΕΑ Γ

Eνοίκιο 800€

Κωδικός Ακινήτου